Valuuttamarkkinat & treidaajan 3 eri kauppakohdetta

Outi

Valuuttamarkkinat tarjoavat kolme erilaista tapaa käydä kauppaa. Perinteisemmän spot-markkinan lisäksi kauppaa voi tehdä myös termiineillä ja futuureilla. Niiden myötä suuremmat voitot ja vivutus ovat mahdollisia, vaikka oma valuuttapääoma olisi pienempi.

Valuuttamarkkinat spot-hinnoilla

Spot-valuuttamarkkinat tarkoittavat kaupankäyntiä fyysisellä valuutalla. Valuuttaa vaihdetaan siis suoraan toisen kaupantekijän kanssa tai pörssin välityksellä. Spot-valuuttamarkkinoilla ei voi hyödyntää vipua tai marginaalia, vain pelkkää valuuttaa. Valuutta pitää siis olla oikeasti itsellä hallussa.

Spot-valuuttamarkkinoille osallistuvat usein varsinkin pankit ja suuret instituutiot. Pienemmillä summilla pelaavat sijoittajat voivat ostaa myös spot-valuuttamarkkinoihin perustuvia johdannaisia ja treidata niillä. 

Spot-markkina sanana viittaa yleisesti kaupankäyntitapaan, jossa omaisuuslaji tai sijoituskohde on konkreettisesti myyjän hallussa ja vaihtaa kaupan myötä omistajaa. Kaupat voidaan tehdä suoraan ostajan kanssa tai pörssin välityksellä. Pörssi veloittaa käyttäjiltä esimerkiksi transaktiomaksuja, mutta toisaalta pörssi tekee kaupankäynnistä myös helpompaa ja turvallisempaa. 

Euron arvo vajoaa…pitääkö olla huolissaan?

Valuuttatermiinimarkkinat ovat kahden osapuolen välistä kaupankäyntiä

Termiini tarkoittaa sopimusta, jossa ostaja ja myyjä sitoutuvat tekemään kaupat tietyllä hetkellä tiettyyn hintaan. Valuuttatermiinimarkkinoilla sopimuksia tehdään valuuttakaupoilla, mutta termiinejä on käytössä myös muilla kohteilla, kuten osakkeilla.

Ostaja ja myyjä voivat päättää vapaasti kaupan ehdoista. Niissä on sovittava, mikä on kaupan kohteena, mikä on kohteen määrä, milloin kauppa tapahtuu, millä hinnalla kauppa tehdään ja miten kauppa toteutetaan. 

Termiinikauppaa voidaan käydä fyysisenä tai rahallisena. Fyysinen toteutus tarkoittaa sitä, että myyjä toimittaa ostajalle kaupan kohteena olevaa valuuttaa ja ostaja maksaa siitä sovitun hinnan. Rahatoteutus taas tarkoittaa, että valuuttaa itsessään ei toimiteta, vaan kaupantekohetkellä häviölle jäänyt osapuoli maksaa voitolle jääneelle osapuolelle termiinin verran rahaa. 

Valuuttatermiinin arvo määräytyy spot-markkinoiden hinnan mukaan. Kaupankäyntihetkellä termiinin arvo on yhtä kuin valuutan spot-hinnan ja termiinin toteutushinnan välinen erotus. Termiinin ostaja jää voitolle silloin, jos termiinin arvo on positiivinen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ostaja ostaa termiinikaupan myötä valuuttaa edullisemmin kuin mitä kyseisen valuutan spot-hinta sillä hetkellä on. Jos termiinin arvo onkin negatiivinen, silloin termiinin myyjä jää voitolle. 

Termiinikauppaa käyvät valuuttamarkkinoilla esimerkiksi kansainvälistä kauppaa tekevät yritykset, jotka haluavat suojata myyntisaatavat tai ostovelat. Valuuttatermiinikaupassa on riski menettää paljon rahaa, mikäli kohdevaluutan arvo heittää huomattavasti termiinin toteutushinnasta. Toisaalta myös suurten voittojen tekeminen on tämän myötä mahdollista. Valuuttatermiineissä vähintään toinen valuutoista on yleensä euro tai Yhdysvaltain dollari. Pienemmissä valuutoissa arvo määritetään usein suhteessa dollariin.

Tässä ovat valuuttapörssin vaihdetuimmat valuutat >>

Myös valuuttamarkkinat mahdollistavat vivutuksen

Futuuri tarkoittaa termiiniä, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena. Se on johdannaissopimus, jossa sitoudutaan tulevaisuudessa myymään ja ostamaan valuutta hinnalla, joka on sovittu sopimuksen tekohetkellä. 

Toisin kuin termiinit, futuureilla voidaan käydä kauppaa myös pörssissä. Termiini on kahden välinen sopimus, kun taas futuuri voi olla pörssinoteerattu, standardoitu sijoitustuote, jota myydään ja ostetaan eri pörsseissä. Futuureilla voi kuitenkin käydä myös kahdenvälistä ns. OTC-kauppaa, kuten termiineilläkin.

Valuuttamarkkinoilla futuurikauppaa käyvät ne, jotka haluavat suojata valuuttaomaisuutensa arvon alenemiselta ja toisaalta ne, jotka pyrkivät saamaan voittoa ennustamalla tulevaisuuden markkinahintoja. 

Esimerkiksi yritys, joka haluaa suojata tulevat myyntisaatavansa valuutan kurssiheilahduksilta, voisi tehdä sen futuurikauppasopimuksen avulla. Lukitessaan kaupankäyntihinnan rahat on suojattu arvon alenemiselta, mutta toisaalta myöskään suurta arvonnousua ei pääse syntymään. 

Sijoittajat, jotka spekuloivat valuuttojen tulevilla kurssimuutoksilla, käyvät myös kauppaa futuureilla. Futuurien avulla ei tarvitsee sijoittaa suoraan kohde-etuuteen. Futuurit tarjoavat sijoittajalle mahdollisuuden vipuun: kauppahintaa ei makseta heti, vaan varoja asetetaan sijoitustilille vakuudeksi noin 1-10% kaupan arvosta. Jos valuutan hinta kehittyy väärään suuntaan, sijoittaja joutuu lisäämään varoja vakuustilille tai sitten positio sulkeutuu vakuuden ollessa riittämätön. Tilin arvoa päivitetään joka päivä sen mukaan, miten futuurin hinta kehittyy.

Lue myös: Tätä virtuaalinen valuutta on oikeasti >>

Valuuttamarkkinat tarjoavat kiinnostavia vaihtoehtoja kaupankäyntiin

Valuuttamarkkinat tarjoavat perinteisen suoran valuuttakaupan lisäksi mahdollisuuden käydä kauppaa kahdenkeskisillä sopimuksilla sekä pörssinoteeratuilla johdannaisilla. Termiinit ja futuurit antavat mahdollisuuden suojata ostettavaa tai myytävää valuuttaa kurssimuutoksilta. Toisaalta niiden myötä valuutan kurssimuutoksilla spekulointi voidaan valjastaa kaupankäyntiin. Futuurien avulla myös vivutuksen käyttö on valuuttakaupassa mahdollista, joka lisää paitsi riskejä, myös suurempia voittoja.

Sinua saattaa kiinnostaa myös: Näin toimii valuuttakauppa eli Forex Trading >>

4 thoughts on “Valuuttamarkkinat & treidaajan 3 eri kauppakohdetta”

Leave a Reply