Valuuttakaupat: nämä 6 termiä pitää tietää (osa 1)

Outi

Valuuttakaupat ovat oma lajinsa ja kauppaa pitkään tehneet tuntuvat puhuvan täysin omaa kieltään. Jos olet aloittelija ja vasta tutustumassa aiheeseen, kokosimme avuksesi listan kuudesta termistä, jotka liittyvät olennaisesti valuuttakauppaan. Aloita lukemalla tämä listaus ensin ja jatka vasta sitten tietojesi syventämistä!

Valuuttakaupat ja niihin liittyvät termit

Tässä kuusi perustermiä, jotka liittyvät valuuttakauppaan:

  1. Forex

Forex on lyhenne sanoista “foreign exchange”. Suomeksi se siis tarkoittaa eri valuuttojen välillä tehtävää kaupankäyntiä. 

Sanana Forex on useimmille tuttu matkustamisen yhteydessä, sillä monet ovat vaihtaneet valuuttaa matkalleen Forex-nimisestä, keltaisin kyltein erottautuvasta valuutanvaihtopisteestä. 

2. major / minor currency

Valuuttakaupassa tiettyjä valuuttoja vaihdetaan enemmän kuin toisia. Valuuttakauppa tapahtuu aina kahden valuutan välillä, joista puhutaan valuuttapareina. 

Vaihdetuimmissa valuuttapareissa on aina mukana Yhdysvaltain dollari. Yli puolet maailmassa tehdyistä valuutanvaihdoista tehdään Yhdysvaltain dollarilla. Eniten vaihdettuihin valuuttapareihin viitataan termillä “major pair” tai “major currency”. Näistä pareista suosituin on EUR/USD, eli eurojen vaihtaminen Yhdysvaltain dollariin. 

Muihin, vähemmän suosittuihin valuuttapareihin viitataan sanoilla “minor pair” tai “minor currency”. Tällaisia ovat valuuttakaupat muilla suosituilla valuutoilla lukuun ottamatta Yhdysvaltain dollaria tai valuuttakaupat, jossa osapuolena on jokin vähän vaihdettu ns. eksoottinen valuutta. 

Tässä ovat valuuttapörssin vaihdetuimmat valuutat >>

3. pariteetti

Yleisesti ottaen pariteetti tarkoittaa ykkösten parillisuutta tai parittomuutta binääriluvussa. Valuuttakaupassa pariteetilla viitataan tilanteeseen, jossa kahden valuutan vaihtokurssi on tasan yksi. 

Esimerkiksi euro ja Yhdysvaltain dollari ovat olleet pariteetissa. Käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että yhdellä eurolla saa ostettua yhden dollarin (ja päinvastoin).

4. fiat

Toisin kuin yleisessä puheessa, fiat ei viittaa nyt automerkkiin, vaan rahajärjestelmään. Fiat-rahaksi kutsutaan valuuttaa, jonka on laskenut liikkeelle jonkun valtion hallitus. Rahan arvo ei perustu mihinkään hyödykkeisiin (kuten kultaan tai oravannahkoihin), vaan arvo määräytyy erilaisten sopimusten sekä kysynnän ja tarjonnan mukaan. 

Kaikki globaalit valuutat ovat fiat-rahaa. Valuutan arvo edellyttää ihmisten uskon ja luottamuksen järjestelmän toimivuuteen sekä vakaan valuutan tarjonnan. Valtiot säätelevät liikkeelle laskettavan valuutan määrää, sillä liian suuri valuutan tarjonta johtaa valuutan arvon radikaaliin laskuun. 

Fiat-rahaan perustuvaa järjestelmää haastavat valuutan arvon aleneminen. Sijoittaminen kultaan houkuttelee, sillä sen arvo perustuu rajalliseen kullan määrään ja täten sitä pidetään pitkällä aikavälillä vakaampana kuin valtioiden liikkeelle laskemia valuuttoja. Myös kryptovaluutat kiinnostavat, sillä niiden liikkeelle laskua eivät säätele valtiot.

Tiedätkö nämä hämmästyttävät faktat kryptovaluutta bitcoinista?

5. treidaaja

Treidaaja on sijoittaja, joka tekee lyhyen aikavälin kauppaa rahoitusinstrumenteilla. Niitä voivat olla esimerkiksi valuutat tai osakkeet ja muut arvopaperit. “Forex-treidaajalla” viitataan henkilöön, joka tekee lyhyen aikavälin kauppaa valuutoilla.

Treidaaja tulee englanninkielen sanasta “daytrader”. Treidaaja voi tehdä päiväkauppaa, joka tarkoittaa kaikkien positioiden (kts. seuraava kohta) sulkemista ennen pörssipäivän päättymistä. Päiväkaupan sijaan kaupankäynti voi olla myös viikkojen mittaista swing-treidaamista tai lyhyempää, äärimmillään vain sekuntien aikana tehtävää skalppaamista. 

Miksi ja miten opintolaina kannattaa sijoittaa?

6. positio

Positiolla tarkoitetaan asemaa tai asemointia. Valuuttakaupassa termillä tarkoitetaan kaupantekoasemaa. Positio voi olla avoin tai suljettu. Jos hintaan voi vaikuttaa markkinoilla tapahtuvat muutokset eli hintaa ei ole suojattu, positio on avoin. Jos hinta on suojattu tai positio on myyty, puhutaan suljetusta positiosta.

Sijoittajat puhuvat myös pitkistä ja lyhyistä positioista. Yksinkertaisesti selitettynä pitkä positio tarkoittaa sitä, että treidaaja uskoo kohteen arvon nousevan. Hän ostaa kohdetta ja odottaa arvonnousua. Sitten, kun arvo on noussut, hän myy kohteen ja saa näin voittoa. Treidaaja ostaa siis halvalla ja myy kalliilla, ja näiden hintojen välinen erotus on hänelle voittoa.

Lyhyt positio tarkoittaa sitä, että treidaaja uskoo kohteen arvon laskevan. Hän voi lainata esimerkiksi valuuttaa tai osakkeita välittäjältä ja myydä ne eteenpäin avoimilla markkinoilla. Sitten, kun kohteen hinta on laskenut, treidaaja ostaa kohteen takaisin ja palauttaa välittäjälle. Treidaaja siis myy kalliilla ja ostaa halvalla, ja pitää näiden välisen erotuksen itsellään voittona.

Lyhyitä positioita voi ottaa myös hinnanerosopimuksella (CFD), joka on kauppaa hintaerosta, eikä sisällä kohteen lainaamista. Lyhyeen positioon viitataan usein myös “shorttaamisella” tai “lyhyeksi myymisellä”. 

Lue myös: Tässä ovat treidaajan 3 kauppakohdetta >>

4 thoughts on “Valuuttakaupat: nämä 6 termiä pitää tietää (osa 1)”

Leave a Reply