Treidaus valuutoilla: nämä 6 termiä pitää tietää (osa 2)

Outi

Treidaus valuutoilla sisältää monia outoja termejä varsinkin aloittelijoille. Sanojen merkitys on hyvä tietää ennen kaupankäynnin aloittamista, jotta tiedät mitä teet ja vältät hölmöt virheet. Tässä artikkelissa selitetään 6 termiä, jotka jokaisen valuuttatreidaajan tulee tietää.

Tämä artikkeli on jatkoa artikkelille: Valuuttakaupat: nämä 6 termiä pitää tietää (osa 1)

Sanoja, joita treidaus valuutoilla tuo sinulle eteen

Treidaus valuutoilla sisältää monia termejä, joista suurin osa on suoraan englannin kielestä. Jotta tiedät, mistä kaupanteossa on kyse, opiskele nämä 6 treidaukseen liittyvää termiä: 

Spot on tämän hetken hinta

Spot -sanalla viitataan kyseisen hetken hintaan. Se voi olla esimerkiksi arvopaperin, valuutan tai jonkun muun hyödykkeen hinta juuri sillä hetkellä. Esimerkiksi sähkön spot-hinta on ollut uutisten aiheena vuoden 2022 aikana useaan otteeseen.. Samaan asiaan viitataan myös silloin, jos puhutaan spot-kurssista. 

Spot-markkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla kauppaa tehdään nimenomaan tämän hetken hintaan perustuen. Tällainen markkina on suurelle yleisölle tutuin. Spot-kaupassa hyödyke vaihtaa omistajaa yleensä samantien.

Kun käyt kauppaa spot-markkinoilla, voit käyttää vain omistamaasi omaisuutta kaupantekoon. Vivun tai marginaalin hyödyntäminen ei siis spot-markkinoilla onnistu.  

Lue myös: Mitä etua osakesäästötilistä on verrattuna arvo-osuustiliin?

Futuuri – treidaus valuutoilla voi sijoittua myös tulevaisuuteen

Spot-markkinoilla kauppaa käydään tässä hetkessä, kun taas futuurimarkkinoilla kaupanteko sijoittuu tulevaisuuteen. Kaupanteko on sopimus ostajan ja myyjän välillä. He sopivat vaihtavansa tulevaisuudessa tietyn määrän omaisuutta tietyllä hinnalla. 

Kun kaupantekohetki koittaa, omaisuutta ei yleensä vaihdeta. Sen sijaan lasketaan sopimuksen mukainen voitto sekä tappio ja siirretään sen mukaiset käteisvarat kaupan osapuolten kesken. 

Futuurikauppaa tehdään julkisilla markkinoilla. Kyseessä on siis johdannaissopimus, jossa kaupan osapuolet sitoutuvat tekemään kaupat tulevaisuudessa tietystä kohde-erästä. Hinta päätetään etukäteen sopimuksentekohetkellä. 

Termiini ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena

Myös termiini viittaa tulevaisuudessa tehtävään johdannaiskauppaan, mutta termiinit eivät ole julkisia kaupankäyntikohteita. Termiini on kahden osapuolen välillä tehtävä sopimus, jossa sopimusehdot voivat olla vapaammat kuin futuurikaupassa. 

Termiinikaupassa pitää sopia kohde-erä ja sen määrä, kaupantekohetki sekä hinta, joka päätetään sopimushetkellä. Kaupassa voidaan vaihtaa kyseistä kohde-etuutta tai kauppa voidaan toteuttaa rahalla. Tällöin tappiolle jäänyt osapuoli maksaa termiinisopimuksen ja todellisen markkinahinnan välisen eron voitolle jääneelle osapuolelle.

Miten kryptovaluutat eroavat perinteisistä valuutoista?

OTC – treidaus valuutoilla voi tapahtua myös pörssin ulkopuolella

OTC on lyhenne sanoista “of the counter”. Se tarkoittaa kaupankäyntiä pörssin ulkopuolella. Kauppaa käydään siis suoraan välittäjien, jälleenmyyjien ja kauppiaiden kesken. OTC-kaupan hyöty on se, ettei kaupantekoon tarvitse tarjouskirjaa. Kaupanteko voi olla myös nopeampaa kuin pörssin välityksellä. 

Halutun hyödyke-erän saa todennäköisemmin paremmalla hinnalla, sillä hinnasta sovitaan suoraan toisen osapuolen kanssa, eikä kaupanteosta tarvitse maksaa kaupankäyntikuluja kolmannelle osapuolelle. Näiden syiden vuoksi OTC-kaupankäynti on suosittua etenkin suuremmissa kaupoissa.

CFD eli hinnanerosopimus ei vaadi kohde-etuuden omistamista

CFD tulee sanoista “contract for difference” eli suomeksi hinnanerosopimus. CFD-kaupassa ei vaihdeta kohde-etuutta, vaan kauppaa käydään kyseisen kohteen hinnanerolla. Sijoittaja ei siis välttämättä omista konkreettisesti kaupankäynnin kohteena olevaa hyödykettä tai arvopaperia. 

CFD toimii siten, että sijoittaja sopii hinnanerosopimuksen tietyllä hinnalla. Kun sopimus suljetaan, sopimuksen hintaa verrataan kohde-etuuden hintaan. Voitto tai tappio määräytyy sen mukaan, mikä on hinnaerosopimuksen ja kohde-etuuden hinnan välinen erotus. Jos erotus on positiivinen, sopimuksen tarjoaja maksaa erotuksen sijoittajalle. Jos taas erotus on negatiivinen, sijoittaja maksaa hinnaneron sopimuksen tarjoajalle.

Tässä ovat suosituimmat kryptovaluutat >>

Vipu tuo lisää jännitystä ja mahdollisuuksia treidaukseen

Vipu-sanalla viitataan treidauksessa velkavipuun. Sitä käyttämällä sijoittaja voi tehdä suuremman sijoituksen, vaikka rahamäärä on sama. CFD eli hinnanerosopimuksiin käytetään usein vivutusta.

Vipu sisältää aina suhdeluvun, joka kertoo todellisen sijoitetun summan suhteessa kauppaan laitettuun sijoitukseen. Jos suhdeluku olisi esimerkiksi 1:20, pystyt 1 000 euron sijoituksella tekemään kaupan 20 000 euron edestä. 

Velkavivun käyttäminen mahdollistaa suurempien voittojen tekemisen. Edellisessä esimerkissä voitto olisi myös ollut 20-kertainen. Tulee muistaa, että myös tappioon pätee sama. Siksi velkavivun käyttö on riskialtista ja saattaa johtaa jopa alkuperäistä sijoitettua summaa suurempiin tappioihin. 

Lue seuraavaksi: treidaajan 3 eri kauppakohdetta >>

3 thoughts on “Treidaus valuutoilla: nämä 6 termiä pitää tietää (osa 2)”

Leave a Reply