Oman talouden pilarit – mitä kannattaa huomioida pitkällä aikajänteellä

admin

Oman talouden pilarit ovat tärkeitä pitkäjänteisen taloudellisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Tärkeitä asioita, jotka kannattaa huomioida pitkällä aikajänteellä, ovat:

  1. Budjetointi: Budjetointi on tärkeä työkalu oman talouden hallinnassa. Sen avulla voit seurata tuloja ja menoja ja varmistaa, että rahat riittävät kaikkiin tarpeisiin. Budjetin laatiminen ja seuraaminen auttaa myös säästämään rahaa ja suunnittelemaan tulevia menoja.
  2. Säästäminen: Säästäminen on tärkeä tapa varautua tulevaisuuteen ja saavuttaa taloudellinen turvallisuus. Säästöjen kartuttaminen voi tapahtua esimerkiksi säännöllisen säästämisen tai sijoitusten avulla.
  3. Velkojen hallinta: Velkojen hallinta on tärkeä osa taloudellista hyvinvointia. Velkojen maksaminen ajallaan ja velkataakan keventäminen auttaa välttämään korkeita korkoja ja muita kuluja.
  4. Sijoittaminen: Sijoittaminen on tärkeä tapa kasvattaa varallisuutta pitkällä aikavälillä. Sijoittaminen vaatii kuitenkin tietoa ja harkintaa, jotta vältetään turhat riskit.
  5. Vakuutukset: Vakuutukset auttavat suojaamaan omaa taloutta odottamattomilta tapahtumilta, kuten sairastumisilta tai onnettomuuksilta. Vakuutusten valintaan kannattaa käyttää aikaa ja valita sopiva vakuutus omiin tarpeisiin.
  6. Verosuunnittelu: Verosuunnittelu auttaa maksimoimaan taloudellisia etuja ja välttämään turhia veroseuraamuksia. On tärkeää seurata verolainsäädäntöä ja valita oikeat verosuunnittelumenetelmät.
  7. Kaikki tapahtuu nykyään nopeammin kuin ennen – on sitten kyse ostamisesta tai myymisestä, tai siitä tiedon hakemisesta ja suoratoistolla ohjelmien katselemisesta. Tässä kaikessa iso tekijä on laajakaistat ja valokuitu – millainen vaihtoehto sinulla on käytössäsi, ja oletko tyytyväinen sen nopeuteen ja toimintavarmuuteen?

Näitä asioita huomioimalla ja niiden toteuttamiseen sitoutumalla voidaan rakentaa vahva taloudellinen perusta pitkällä aikavälillä. Tämä nopeutunut maailma tarkoittaa myös sitä, että rahaliikenne on nopeutunut ja erilaiset pikavipit ja nopeat verkkolainat ovat saatavilla monista paikoista, nopeasti ja ilman henkilökohtaisia tapaamisia – siksi nykyään puhutaankin entistä enemmän oman talouden hallinnasta, ja siitä että lainanhakijan tulisi ymmärtää itse oman taloutensa tilanne paremmin kuin ennen, ja osata toimia sen mukaisesti- myös lainaa tai pikavippiä hakiessaan, sillä aina välillä arki vaatii lisärahoitusta. Oman talouden kehittämisajatuksiin liittyy myös se, että nykyään pyritään löytämään ns. passiivisia tulonlähteitä.

Tulevaisuuden Suomi

Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsenmaa, joka liittyi EU:hun vuonna 1995, mutta millainen on Eurooppalainen Suomi ja Suomi Euroopassa? Millainen tulee maamme olemaan EU:n jäsenenä, ja mitä on tehtävissä – seuraavat Eurovaalit ovat jo tulossa ensi vuonna.

EU:n sisämarkkinat ovat avanneet Suomelle laajemmat markkinat vientituotteille ja -palveluille. Tämä on edistänyt talouskasvua ja luonut työpaikkoja- mutta onko kaikki kuitenkaan niin ruusuista? EU:n rakennerahastot ja koheesiorahasto ovat auttaneet rahoittamaan infrastruktuuri- ja kehityshankkeita Suomessa. Esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomen alueet ovat saaneet tukea EU:lta alueellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi ja elinkeinoelämän kehittämiseksi. Suomi on myös hyötynyt EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmista, kuten Horisontti 2020 ja sen jatkaja Horisontti Eurooppa. Näiden ohjelmien avulla suomalaiset yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat voineet osallistua kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja saada rahoitusta innovaatioihin.

Yritykset tarvitset välillä ulkopuolista apua

Konsultti yritykset ja konsultit tuottavat apua niiltä aloilta, millä yrittäjällä itsellään voi olla vaikeata, tai aika vain ei yksinkertaisesti riitä. Esimerkiksi apuayritykselle.fi sivusto kerää markkinointiin ja nimenomaan digimaailmaan liittyviä ongelmia yhteen, ja kenties tuottaa maksutta myös vastauksia joidenkin ongelmien ratkaisemiseksi. Pienille ja keskisuurilla yrityksille vastaus saattaisi löytyä kumppanuusmainonnan parissa.

Leave a Reply