Mullistava ennuste: dollarin arvo suhteessa euroon vahvistuu!

Outi

Hätkähdyttävän ennusteen mukaan dollarin arvo suhteessa euroon vahvistuu. Dollari ja euro ovat jo käyneet pariteetissa, ja markkinat odottavat dollarin vahvistuvan entisestään. Mutta mistä tämä johtuu ja mitä seurauksia sillä on, jos dollarin arvo suhteessa euroon jatkaa vahvistumistaan vielä entistäkin enemmän?

Milloin dollarin arvo suhteessa euroon on tasan 1,0?

Euron arvo laski heinäkuussa 2022 alhaisimmilleen 20 vuoteen. Euron ja dollarin kurssi oli jo pienen hetken pariteetissa. Pariteetilla tarkoitetaan tilannetta, jossa kurssin arvo on 1,0. Yhdellä dollarilla saa siis yhden euron ja toisinpäin. 

Markkinoilla uskotaan, että dollarin ja euron kurssi saavuttaa pariteetin pysyvämmin vuoden 2022 loppuun mennessä. Euron arvo on heikentynyt dollariin nähden YLE:n uutisen mukaan 15 % tämän vuoden alusta lähtien

Sekä Eurooppaa että Yhdysvaltoja koettelee paha inflaatio, mutta Yhdysvallat on nostanut korkoja Eurooppaa rajummin. Koska Eurooppaa koettelee energiakriisi, sijoittaminen dollariin nähdään turvallisempana vaihtoehtona kuin euro. Tämän vuoksi dollarin arvo vahvistuu suhteessa euroon.   

Kannattaisiko sittenkin sijoittaa kryptovaluuttaan?

Yhdysvaltain dollari on historiallisesti vahva valuutta

Yhdysvaltain dollari on otettu käyttöön vuonna 1792. Se syrjäytti Englannin punnan ja nousi maailman johtavaksi valuutaksi ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Vuoteen 1971 asti dollarin arvo oli sidottu kultakantaan. Sen jälkeen dollarin arvo on kellunut vapaasti. 

Yhdysvaltojen ei kuitenkaan ole tarvinnut murehtia rahan arvon heikentymistä, sillä dollarille riittää kysyntää. Dollari on useimpien maiden reservivaluutta, eli kansainvälisen maksuliikenteen valuutta. Lisäksi tärkeiden raaka-aineiden, kuten öljyn, kauppaa käydään dollareilla. 

Aiemmin dollarin haastajia olivat Saksan markka, Japanin jeni ja jossain määrin myös Iso-Britannian punta. Euron käyttöönotto vuonna 1999 toi kuitenkin vakavasti harkittavan haastajan dollarille. Vaikka dollarin asema on edelleen selkeästi vahvin, tällä hetkellä euro on dollarin jälkeen käytetyin valuutta kansainvälisessä maksuliikenteessä. 

Euron tulo vakautti dollarin kurssia. Markkinoilla onkin tällä hetkellä kaksi suurta, suhteellisen vakaata valuuttaa, euro ja dollari. Historiallisesti katsottuna euron ja dollarin arvo olivat pariteetissa viimeksi vuonna 2002, eli 20 vuotta sitten. Vuodesta 2002 lähtien euro on ollut dollaria vahvempi. Suurimmillaan valuuttojen arvojen ero on ollut vuonna 2008, jolloin yksi dollari maksoi noin 1,6 euroa. 

Tämän takia dollarin arvo suhteessa euroon nousee

Sekä Eurooppaa että Yhdysvaltoja koettelee tällä hetkellä merkittävä inflaatio. Ukrainan sodan synnyttämä energiakriisi vaikuttaa myös Yhdysvalloissa. Siellä inflaatio on pahin 40 vuoteen. Euroopan ja Yhdysvaltojen keskuspankit reagoivat inflaatioon kuitenkin eri tavoin. Yhdysvalloissa korkoja on nostettu ja tullaan todennäköisesti nostamaan huomattavasti enemmän kuin Euroopassa. Näiden odotusten vuoksi dollarin arvo nousee ja euron heikentyy. 

Dollarin arvo aiheuttaa noustessaan sen, että Suomesta ja muista euromaista Yhdysvaltoihin viedyt tavarat ovat yhdysvaltalaisille edullisempia. Suomalaisille ilmiö on käänteinen: Yhdysvalloista tänne tuodut tuotteet ovat aiempaa kalliimpia. 

Dollarin arvon nouseminen vaikuttaa hintoihin viiveellä. Se tulee vaikuttamaan myös energian hintaa nostavasti, sillä energia maksetaan dollareissa.  

Suomalaiselle vientiteollisuudelle dollarin arvon nouseminen on hyvä asia. Yrityksille jää myynnistä enemmän katetta, sillä tuotannon kulut maksetaan euroissa, mutta myynti dollareissa. Tämä tosin koskee vain niitä yrityksiä, joiden vienti suuntautuu Yhdysvaltoihin. 

Näin korkojen nousu vaikuttaa asuntolainaan!

Dollarin arvo suhteessa euroon tulee todennäköisesti vahvistumaan

Jo noin sadan vuoden ajan kansainvälistä kauppaa hallinneen Yhdysvaltojen dollarin arvo on pysynyt viimeisen 20 vuoden ajan euroa heikompana. Nyt se on lähtenyt nousuun ja pariteetti euron kanssa on jo nähty. On hyvin mahdollista, että Yhdysvaltojen dollari nousee jopa merkittävästi euroa vahvemmaksi tulevien kuukausien aikana.

Dollarin vahvistumisen taustalla on Euroopan ahdinko Ukrainan sodan ja siitä seuranneen energiakriisin kanssa. Markkinat eivät näe euroa kannattavana sijoituskohteena. Vaikka molempien maanosien inflaatio on melko korkea, Yhdysvaltojen keskuspankki nostaa korkoja reippaammin. Tästä syystä sijoittajat kokevat dollarin paremmaksi haluttavammaksi.

Vahvistunut dollarin arvo suhteessa euroon tulee nostamaan hintoja vähintäänkin viiveellä, sillä esimerkiksi energia ja öljy maksetaan dollareissa. Toisaalta suomalaiset vientiyritykset saattavat hyötyä euron arvon heikentymisestä. Jos myynnit maksetaan dollareissa, jää niistä yritykselle aiempaa enemmän katetta.

Entä euron arvo, pitääkö sen vajoamisesta olla huolissaan?

1 thought on “Mullistava ennuste: dollarin arvo suhteessa euroon vahvistuu!”

Leave a Reply