Arvonlisäverokannan korotus: Kohti korkeampaa yleisveroa ja uudistuvaa raportointia

admin

Suomalainen arvonlisäverotusjärjestelmä on kokemassa merkittäviä muutoksia tulevina vuosina. Yleisen arvonlisäverokannan korotus ja arvonlisäveroilmoituksen uudistaminen ovat keskeisimpiä uudistuksia, jotka tulevat vaikuttamaan yritysten ja kuluttajien arkeen.

Yleisen arvonlisäverokannan korotus

Suomen hallitus on päättänyt nostaa yleistä arvonlisäverokantaa 1,5 prosenttiyksikköä 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Tämä muutos astuu voimaan 1. tammikuuta 2025. Alennetut arvonlisäverokannat 10 % ja 14 % pysyvät ennallaan.

Yleisen arvonlisäverokannan korotus on osa hallituksen verotulojen lisäämisstrategiaa. Tavoitteena on vahvistaa Suomen julkista taloutta ja turvata hyvinvointipalvelut. Korotus tulee todennäköisesti vaikuttamaan kuluttajahintoihin nostamalla niitä noin 1,5 prosenttia. Yrityksille muutos tuo mukanaan haasteita hinnoittelun ja kilpailukyvyn säilyttämisessä.

Arvonlisäveroilmoituksen uudistaminen

Verohallinto on suunnitellut arvonlisäveroilmoituksen uudistamista yhteistyössä yritysten ja sidosryhmien kanssa. Uuden arvonlisäveroilmoituksen oli alun perin tarkoitus tulla käyttöön vuonna 2022, mutta käyttöönottoa on lykätty vallitsevan korona- ja taloustilanteen vuoksi.

Uuden arvonlisäveroilmoituksen tavoitteena on parantaa arvonlisäverotuksen läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Uusi ilmoitus tulee sisältämään enemmän tietoa yritysten liiketoiminnasta, mikä mahdollistaa Verohallinnolle tarkemman kokonaiskuvan arvonlisäverokertymästä. Yrityksille muutos tuo mukanaan lisää työmäärää ja vaatii järjestelmien päivittämistä.

Vaikutukset yrityksiin ja kuluttajiin

Yleisen arvonlisäverokannan korotus ja arvonlisävero ilmoituksen uudistaminen tulevat vaikuttamaan merkittävästi yrityksiin ja kuluttajiin. Yritysten on varauduttava muutoksiin hinnoittelussa, kirjanpidossa ja raportoinnissa. Kuluttajien on puolestaan valmistauduttava hieman kalliimpiin hintoihin.

Lisätietoa

Lisätietoa arvonlisäverotuksen muutoksista löydät Verohallinnon verkkosivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/

Yhteenveto

Suomalainen arvonlisäverotusjärjestelmä on kokemassa merkittäviä muutoksia tulevina vuosina. Yleisen arvonlisäverokannan korotus ja arvonlisäveroilmoituksen uudistaminen ovat keskeisimpiä uudistuksia, jotka tulevat vaikuttamaan yritysten ja kuluttajien arkeen. Yritysten on syytä varautua muutoksiin huolellisesti ja hyödyntää Verohallinnon tarjoamaa tietoa ja tukea.

Muita huomioitavia seikkoja

  • Arvonlisäverokannan korotus voi johtaa joissakin tapauksissa investointien vähenemiseen ja työpaikkojen menetyksiin.
  • Uusi arvonlisäveroilmoitus voi helpottaa vilppiä torjuvia tarkastuksia.
  • On mahdollista, että arvonlisäverokannan korotus johtaa harmaan talouden lisääntymiseen.

Onko uusi arvonlisävero sinun mielestäsi oikein suomalaisia kohtaan vai olisitko muuttanut muuta?

Leave a Reply